©Lorraine Potocki 2022


(Click a thumbnail to view detail.)

​​​

Lorraine Potocki

Acrylic and Pastel Paintings